תנאי ביטול עסקה

לקוח יקר, זכותך לבטל את התקשרותך עם החברה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק") והתקנות שמכוחו. דרכי הביטול ותנאיה לעניין התקשרותך עם החברה הוסברו לך בשיחת ההתקשרות ויפורטו בהרחבה בהסכם ההתקשרות שיישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שברשותך. נבקש את תשומת ליבך, כי התקשרת בשירות או רכשת מוצר המותאמים עבורך אישית ומשכך על ההתקשרות ו/או הרכישה חלים סעיפים 14ג(ד)(4) במקרה של עסקת מכר מרחוק וסעיף 6(א)(2) לתקנות הגנת הצרכן(ביטול עסקה), התשע"א-2010 במקרה של פנייה אל החברה, המהווים חריג לביטול עסקה. זכותך לבטל עסקה מתמשכת לשירותי הנדימן בכל עת. יש לשים לב, כי על ביטול בתוך 14 ימים שאינו עקב הפרת הסכם ההתקשרות בידי הסוכנות כאמור בסעיף 14ה(א) לחוק, יחולו דמי ביטול שהם 5% ממחיר חודש שירות ו/או ממחיר המוצר הנרכש, או 100 ש"ח הנמוך מבניהם. זכות הביטול לא תחול על שירות, ן\או שעות עבודה שכבר ניתנו.